Διδακτικές προτάσεις για την αξιοποίηση του Αρχείου Γεωργακά

Ασκήσεις στα συνώνυμα

Ενημερώθηκε στις 04.12.15

 • Τάξη: Γ΄ Γυμνασίου
 • Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα
 • Περιγραφή: Οι μαθητές και οι μαθήτριες διερευνούν τη συνωνυμία μέσω του Μικρού Λεξικού Γλωσσολογικών Όρων, του ηλεκτρονικού Λεξικού της Κοινής Νεοελληνικής και του Αρχείου Γεωργακά.

Γλώσσα η δημιουργική

Ενημερώθηκε στις 04.12.15

 • Τάξη: Α΄ Λυκείου
 • Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα
 • Περιγραφή: Επιδιώκεται οι μαθητές να αξιοποιήσουν το Αρχείο Γεωργακά, ώστε μέσα από ποικίλες δραστηριότητες να συνειδητοποιήσουν τον μεγάλο βαθμό δημιουργικότητας της γλώσσας.

Γλώσσα, στερεότυπα και ρατσισμός

Ενημερώθηκε στις 01.03.17

 • Τάξη: Α΄ και Β΄ Λυκείου
 • Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα
 • Περιγραφή: Οι μαθητές διερευνούν στο Αρχείο Γεωργακά και στο Ηλεκτρονικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής τις ποικίλες σημασίες της λέξης «γλώσσα», προκειμένου αυτή να αξιοποιηθεί σε ένα αντιρατσιστικό σκίτσο ή γελοιογραφία.

Εισαγωγή στην παραγωγή και τη σύνθεση

Ενημερώθηκε στις 01.03.17

 • Τάξη: Α΄ Γυμνασίου
 • Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα
 • Περιγραφή: Οι μαθητές μελετούν περιπτώσεις παραγωγής και σύνθεσης αξιοποιώντας το Αρχείο Γεωργακά.

Και το πουλί παράκουσε: μια διερεύνηση με το Αρχείο Γεωργακά

Ενημερώθηκε στις 04.12.15

 • Τάξη: Α΄ Λυκείου
 • Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία
 • Περιγραφή: Με αφορμή τον στίχο του γνωστού δημοτικού τραγουδιού «Του γιοφυριού της Άρτας», οι μαθητές διερευνούν τις σημασίες του ρήματος «παρακούω» σε ηλεκτρονικά λεξικά και στο Αρχείο Γεωργακά.

Κι η πατρίδα μια τοιχογραφία από επιστρώσεις διαδοχικές

Ενημερώθηκε στις 04.12.15

 • Τάξη: Γ΄ Γυμνασίου
 • Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία
 • Περιγραφή: Οι μαθητές δοκιμάζουν με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού Λεξικού της Κοινής Νεοελληνικής και του Αρχείου Γεωργακά αναζητήσεις σχετικά με δάνειες λέξεις και τη χρήση τους στον πεζό και ποιητικό λόγο.

Μα μιλάμε όλοι την ίδια γλώσσα;

Ενημερώθηκε στις 01.03.17

 • Τάξη: Α΄ Γυμνασίου
 • Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία
 • Περιγραφή: Με αφορμή το κείμενο «Η Νέα Παιδαγωγική» του Νίκου Καζαντζάκη, οι μαθητές διερευνούν ιδιωματικούς τύπους αξιοποιώντας το Αρχείο Γεωργακά και το Μικρό Λεξικό Γλωσσολογικών Όρων.

Μάντεις και Μαντική

Ενημερώθηκε στις 01.03.17

 • Τάξη: Γ΄ Γυμνασίου
 • Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
 • Περιγραφή: Στο σενάριο αυτό επιχειρείται μια περιδιάβαση στο θέμα της μαντικής μέσα από ποικίλους ψηφιακούς πόρους του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Οι λόγιες εκφράσεις στην καθημερινότητά μας

Ενημερώθηκε στις 04.12.15

 • Τάξη: Α΄ Γυμνασίου
 • Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
 • Περιγραφή: Οι μαθητές αναζητούν στο Αρχείο Γεωργακά αρχαίες και λόγιες εκφράσεις, προκειμένου να διερευνήσουν τη σημασία τους.

Ορίζοντας: σύνταξη ενός μικρού θεματικού λεξικού

Ενημερώθηκε στις 04.12.15

 • Τάξη: Β΄ Γυμνασίου
 • Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα
 • Περιγραφή: Προκειμένου οι μαθητές και οι μαθήτριες να γράψουν ένα κείμενο με θέμα τα προβλήματα του σχολείου τους, συντάσσουν ένα μικρό θεματικό λεξικό όρων που αφορούν την εκπαίδευση.

Πειραματισμοί με τη σύνθεση των λέξεων

Ενημερώθηκε στις 01.03.17

 • Τάξη: Β΄ Γυμνασίου
 • Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
 • Περιγραφή: Οι μαθητές εντοπίζουν, μέσω του Αρχείου Γεωργακά και της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα, τη σημασία δυσνόητων σύνθετων λέξεων από λεξιλογικό πίνακα του σχολικού τους βιβλίου.

Πολεμικές αφηγήσεις

Ενημερώθηκε στις 03.03.17

 • Τάξη: Α΄ Λυκείου
 • Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
 • Περιγραφή: Οι μαθητές, με τη βοήθεια του Βασικού Λεξικού της Αρχαίας Ελληνικής, του Αρχείου Γεωργακά και της Ψηφιακής βιβλιοθήκης Perseus, μελετούν, εμπεδώνουν και χρησιμοποιούν το λεξιλόγιο που αφορά τις πολεμικές αφηγήσεις.