Νεοελληνική Γλώσσα

Νεοελληνική Γλώσσα

Ορίζοντας: σύνταξη ενός μικρού θεματικού λεξικού

Ενημερώθηκε στις 04.12.15

  • Τάξη: Β΄ Γυμνασίου
  • Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Περιγραφή: Προκειμένου οι μαθητές και οι μαθήτριες να γράψουν ένα κείμενο με θέμα τα προβλήματα του σχολείου τους, συντάσσουν ένα μικρό θεματικό λεξικό όρων που αφορούν την εκπαίδευση.