Νεοελληνική Λογοτεχνία

Νεοελληνική Λογοτεχνία

Κι η πατρίδα μια τοιχογραφία από επιστρώσεις διαδοχικές

Ενημερώθηκε στις 04.12.15

  • Τάξη: Γ΄ Γυμνασίου
  • Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Περιγραφή: Οι μαθητές δοκιμάζουν με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού Λεξικού της Κοινής Νεοελληνικής και του Αρχείου Γεωργακά αναζητήσεις σχετικά με δάνειες λέξεις και τη χρήση τους στον πεζό και ποιητικό λόγο.