Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Οι λόγιες εκφράσεις στην καθημερινότητά μας

Ενημερώθηκε στις 04.12.15

  • Τάξη: Α΄ Γυμνασίου
  • Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Περιγραφή: Οι μαθητές αναζητούν στο Αρχείο Γεωργακά αρχαίες και λόγιες εκφράσεις, προκειμένου να διερευνήσουν τη σημασία τους.