Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Πολεμικές αφηγήσεις

Ενημερώθηκε στις 03.03.17

  • Τάξη: Α΄ Λυκείου
  • Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Περιγραφή: Οι μαθητές, με τη βοήθεια του Βασικού Λεξικού της Αρχαίας Ελληνικής, του Αρχείου Γεωργακά και της Ψηφιακής βιβλιοθήκης Perseus, μελετούν, εμπεδώνουν και χρησιμοποιούν το λεξιλόγιο που αφορά τις πολεμικές αφηγήσεις.

Ρεπόρτερ / Ρεπορτάζ: Ξενοφών: ένας ικανός ρεπόρτερ

Ενημερώθηκε στις 01.03.17

  • Τάξη: Α΄ Λυκείου
  • Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Περιγραφή: Οι μαθητές χρησιμοποιούν το Αρχείο Γεωργακά προκειμένου να συνθέσουν έναν περιγραφικό ορισμό και να κατανοήσουν έναν όρο ο οποίος συνδέεται με την κατανόηση των Ελληνικών του Ξενοφώντα. Το σενάριο εστιάζει στο κειμενικό είδος του ρεπορτάζ.