Γ' Γυμνασίου

Γ' Γυμνασίου

Ασκήσεις στα συνώνυμα

Ενημερώθηκε στις 04.12.15

  • Τάξη: Γ΄ Γυμνασίου
  • Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Περιγραφή: Οι μαθητές και οι μαθήτριες διερευνούν τη συνωνυμία μέσω του Μικρού Λεξικού Γλωσσολογικών Όρων, του ηλεκτρονικού Λεξικού της Κοινής Νεοελληνικής και του Αρχείου Γεωργακά.

Κι η πατρίδα μια τοιχογραφία από επιστρώσεις διαδοχικές

Ενημερώθηκε στις 04.12.15

  • Τάξη: Γ΄ Γυμνασίου
  • Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Περιγραφή: Οι μαθητές δοκιμάζουν με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού Λεξικού της Κοινής Νεοελληνικής και του Αρχείου Γεωργακά αναζητήσεις σχετικά με δάνειες λέξεις και τη χρήση τους στον πεζό και ποιητικό λόγο.

Μάντεις και Μαντική

Ενημερώθηκε στις 01.03.17

  • Τάξη: Γ΄ Γυμνασίου
  • Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Περιγραφή: Στο σενάριο αυτό επιχειρείται μια περιδιάβαση στο θέμα της μαντικής μέσα από ποικίλους ψηφιακούς πόρους του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.