Νεοελληνική Γλώσσα

Νεοελληνική Γλώσσα

Γλώσσα η δημιουργική

Ενημερώθηκε στις 04.12.15

  • Τάξη: Α΄ Λυκείου
  • Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Περιγραφή: Επιδιώκεται οι μαθητές να αξιοποιήσουν το Αρχείο Γεωργακά, ώστε μέσα από ποικίλες δραστηριότητες να συνειδητοποιήσουν τον μεγάλο βαθμό δημιουργικότητας της γλώσσας.

Γλώσσα, στερεότυπα και ρατσισμός

Ενημερώθηκε στις 01.03.17

  • Τάξη: Α΄ και Β΄ Λυκείου
  • Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Περιγραφή: Οι μαθητές διερευνούν στο Αρχείο Γεωργακά και στο Ηλεκτρονικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής τις ποικίλες σημασίες της λέξης «γλώσσα», προκειμένου αυτή να αξιοποιηθεί σε ένα αντιρατσιστικό σκίτσο ή γελοιογραφία.