Νεοελληνική Λογοτεχνία

Νεοελληνική Λογοτεχνία

Και το πουλί παράκουσε: μια διερεύνηση με το Αρχείο Γεωργακά

Ενημερώθηκε στις 04.12.15

  • Τάξη: Α΄ Λυκείου
  • Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Περιγραφή: Με αφορμή τον στίχο του γνωστού δημοτικού τραγουδιού «Του γιοφυριού της Άρτας», οι μαθητές διερευνούν τις σημασίες του ρήματος «παρακούω» σε ηλεκτρονικά λεξικά και στο Αρχείο Γεωργακά.