Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Πειραματισμοί με τη σύνθεση των λέξεων

Ενημερώθηκε στις 01.03.17

  • Τάξη: Β΄ Γυμνασίου
  • Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Περιγραφή: Οι μαθητές εντοπίζουν, μέσω του Αρχείου Γεωργακά και της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα, τη σημασία δυσνόητων σύνθετων λέξεων από λεξιλογικό πίνακα του σχολικού τους βιβλίου.