Νεοελληνική Λογοτεχνία

Νεοελληνική Λογοτεχνία

Ρωμιός και Ρωμιοσύνη: Από το Αρχείο Γεωργακά στις Ψηφίδες για την Ελληνική Γλώσσα

Ενημερώθηκε στις 04.12.15

  • Τάξη: Β' Λυκείου
  • Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Περιγραφή: Το σενάριο αυτό βασίζεται στην αναζήτηση και διερεύνηση των όρων «ρωμιοσύνη» και «ρωμιός» σε ποικίλους ψηφιακούς πόρους του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.