Γλώσσα η δημιουργική

  • Τελευταία Ενημέρωση: 04 Δεκεμβρίου 2015
  • Τάξη: Α΄ Λυκείου
  • Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Μέγεθος Αρχείου: 780.51 KB
  • Κατέβηκε φορές: 471
  • Συγγραφέας: Σοφία Δεληδάκη

Στο παρόν σενάριο επιδιώκεται οι μαθητές να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά και να αξιοποιήσουν το Αρχείο Γεωργακά, ώστε μέσα από ποικίλες δραστηριότητες να συνειδητοποιήσουν τον μεγάλο βαθμό δημιουργικότητας της γλώσσας. Συγκεκριμένα, θα λειτουργήσουν τέσσερις ομάδες: οι μαθητές που θα μελετήσουν τις ειδικές γλώσσες, δηλαδή τις λέξεις που χρησιμοποιούνται με ιδιαίτερο περιεχόμενο από κάποιες επιστήμες, οι μαθητές που θα μελετήσουν ιδιωματικές μορφές λέξεων, η ομάδα που θα ασχοληθεί με τη δηλωτική και τη συνυποδηλωτική χρήση της γλώσσας και αυτή που θα μελετήσει τη γραμματική και τη σύνταξη κάποιων λέξεων. Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους και τη γνώση που θα αποκομίσουν καλούνται αρχικά να την παρουσιάσουν στις υπόλοιπες ομάδες των συμμαθητών τους. Τέλος, θα συνθέσουν ένα άρθρο όπου θα εξηγούν τα συμπεράσματά τους, αλλά και συνολικά θα τα συγκεντρώσουν σε ένα ιστολόγιο με ευρύτερο θέμα τη γλώσσα. Οι δεξιότητες που καλούνται να αναπτύξουν μέσω της βιωματικότητας της διαδικασίας είναι, μεταξύ άλλων, η έρευνα, η σύνθεση, η παρουσίαση, η κριτική, η παρατήρηση και ο αναστοχασμός.