Ασκήσεις στα συνώνυμα

  • Τελευταία Ενημέρωση: 04 Δεκεμβρίου 2015
  • Τάξη: Γ΄ Γυμνασίου
  • Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Μέγεθος Αρχείου: 1.67 MB
  • Κατέβηκε φορές: 8470
  • Συγγραφέας: Μαρία Αλεξίου

Η διδακτική πρόταση αφορμάται από το εισαγωγικό κείμενο 1 της ενότητας 4 και την υποενότητα 4Δ του σχολικού βιβλίου, στην οποία γίνεται πραγμάτευση της συνωνυμίας. Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να προτείνουν συνώνυμα για έναν κατάλογο πολύσημων ρημάτων τα οποία αποτελούν τη βάση ολόκληρης της διδακτικής πρότασης. Στη συνέχεια αναζητούν τα ρήματα αυτά στο εισαγωγικό κείμενο 1 της ενότητας 4 και παρατηρούν αν όλα τα συνώνυμα κάθε ρήματος ταιριάζουν στα συγκεκριμένα συμφραζόμενα. Στο επόμενο βήμα διαβάζουν για τις ποικιλίες της σημασίας και τα συνώνυμα στο σχολικό τους βιβλίο και στο Μικρό Λεξικό Γλωσσολογικών Όρων. Ακολούθως, αναζητούν στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής τις σημασίες των επιλεγμένων ρημάτων. Κατόπιν εντοπίζουν στο Αρχείο Γεωργακά παραδείγματα χρήσης των ρημάτων αυτών, τα συνδέουν με συγκεκριμένες σημασίες από το ερμήνευμα του λεξικού και προτείνουν ένα ή περισσότερα συνώνυμα για κάθε περίπτωση. Τέλος, παρατηρούν αν η αντικατάσταση των ρημάτων από συνώνυμα προκαλεί αλλαγές στη σύνταξη και το ύφος των κειμένων. Κάθε ομάδα παρουσιάζει την εργασία της στην ολομέλεια για συζήτηση και εξαγωγή συμπερασμάτων.