Μα μιλάμε όλοι την ίδια γλώσσα;

  • Τελευταία Ενημέρωση: 01 Μαρτίου 2017
  • Τάξη: Α΄ Γυμνασίου
  • Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Μέγεθος Αρχείου: 745.38 KB
  • Κατέβηκε φορές: 341
  • Συγγραφέας: Δέσποινα Αλεξίου

Οι μαθητές διδάσκονται το κείμενο «Η Νέα Παιδαγωγική» του Νίκου Καζαντζάκη. Κατόπιν, χρησιμοποιούν το Μικρό Λεξικό Γλωσσολογικών Όρων των Ψηφίδων για την Ελληνική Γλώσσα, έρχονται σε επαφή με τους όρους «Διάλεκτος - ιδίωμα» στο ομώνυμο λήμμα και συζητούν για την ύπαρξη και τη χρήση ιδιωμάτων στην περιοχή τους. Στη συνέχεια, αναζητούν μέσα στο κείμενο τους διαλεκτικούς τύπους που χαρακτηρίζουν τη γλώσσα του συγγραφέα. Έπειτα, καλούνται να αναζητήσουν στο Αρχείο Γεωργακά ένα μέρος από τους διαλεκτικούς τύπους που εντόπισαν προηγουμένως, σε πρώτη φάση μέσα σε παραθέματα δελτίων του Αρχείου που προέρχονται μόνο από έργα του Καζαντζάκη, διερευνώντας την ύπαρξη και άλλων διαλεκτικών ιδιαιτεροτήτων του συγγραφέα και σημειώνοντας σε ποιο μέρος του λόγου ανήκουν. Κατόπιν, κάθε ομάδα επιχειρεί να αντικαταστήσει τέσσερις από τις λέξεις που ανίχνευσε με συνώνυμες της πρότυπης νεοελληνικής, διατυπώνοντας τα συμπεράσματά της ως προς τις αλλαγές στο ύφος της αφήγησης. Τέλος, οι μαθητές επαναλαμβάνουν την αναζήτηση διερευνώντας αν οι ίδιες λέξεις χρησιμοποιούνται και από άλλους συγγραφείς, ώστε να διαπιστώσουν ότι οι ιδιωματισμοί και οι διάλεκτοι αποτελούν σημαντικό κομμάτι του λογοτεχνικού πλούτου.