Μάντεις και Μαντική

  • Τελευταία Ενημέρωση: 01 Μαρτίου 2017
  • Τάξη: Γ΄ Γυμνασίου
  • Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Μέγεθος Αρχείου: 969.58 KB
  • Κατέβηκε φορές: 297
  • Συγγραφέας: Ιωάννης Κονδυλόπουλος

Στο σενάριο αυτό επιχειρείται μια περιδιάβαση στο θέμα της μαντικής μέσα από ποικίλους ψηφιακούς πόρους του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας: από το ψηφιοποιημένο εγχειρίδιο Η Ελληνική Αρχαιότητα: Πόλεμος – Πολιτική - Πολιτισμός των Δ.Ι. Κυρτάτα - Σ.Ι. Ράγκου της ενότητας Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση που φιλοξενείται στις Ψηφίδες για την ελληνική γλώσσα, τα ηλεκτρονικά λεξικά της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα και το Αντίστροφο Λεξικό της Νέας Ελληνικής (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη) καταλήγουμε στο Αρχείο Γεωργακά. Στόχος είναι να εξετάσουν τα παιδιά αδρομερώς το θέμα της μαντικής και της προβλέψεως του μέλλοντος κατά την αρχαιότητα και την ενδεχόμενη επιβίωση παρόμοιων αντιλήψεων και πρακτικών στις μέρες μας.