Γλώσσα, στερεότυπα και ρατσισμός

  • Τελευταία Ενημέρωση: 01 Μαρτίου 2017
  • Τάξη: Α΄ και Β΄ Λυκείου
  • Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Μέγεθος Αρχείου: 810.86 KB
  • Κατέβηκε φορές: 1280
  • Συγγραφέας: Σοφία Δεληδάκη

Ο εκπαιδευτικός, με αφορμή τη λέξη γλώσσα που αποτελεί το θέμα της πρώτης ενότητας του βιβλίου και το σκίτσο στη σελίδα 80 του βιβλίου Έκφραση - Έκθεση Α΄ Λυκείου, συζητά με τους μαθητές τη σημασία της λέξης γλώσσα στο σκίτσο και τον ρόλο που αυτή διαδραματίζει ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σε περιπτώσεις ρατσιστικής συμπεριφοράς ή στερεότυπων αντιλήψεων (βλ. και Έκφραση - Έκθεση Β΄ Λυκείου, σελίδα 119). Στη συνέχεια, ζητά από τους μαθητές να καταγράψουν τις πολλαπλές σημασίες της λέξης γλώσσα από το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα. Κατόπιν, αφού χωριστούν σε ομάδες, μελετούν τη χρήση της λέξης στο Αρχείο Γεωργακά σε διαφορετικά είδη πηγών (π.χ. επιστημονικά, λογοτεχνία). Κάθε ομάδα καλείται, αρχικά, να εντοπίσει τις διαφορετικές χρήσεις της λέξης και να εστιάσει σε αυτές που πιθανόν να μην παρουσιάζονται στο λεξικό και να τις ερμηνεύσει με βάση τα δελτία του Αρχείου Γεωργακά. Έπειτα, οι ομάδες εντοπίζουν χρήσεις της λέξης σε ιδιωματικές φράσεις και εξάγουν συμπεράσματα για τη σημασία τους προτού τις επιβεβαιώσουν στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα. Τέλος, κάθε ομάδα παρατηρεί αν υπάρχουν χρήσεις (κυριολεκτική ή μεταφορική) ή σημασίες της λέξης που κυριαρχούν σε κάθε είδος πηγής και καλείται να ερμηνεύσει τη χρήση αυτή με βάση το είδος της πηγής από την οποία αντλείται. Ως τελικό παραγόμενο, κάθε ομάδα μαθητών καλείται να δημιουργήσει μία γελοιογραφία ή ένα σκίτσο με θέμα τις στερεότυπες αντιλήψεις ή τον ρατσισμό, όπου θα χρησιμοποιείται η λέξη γλώσσα. Στο τέλος, οι μαθητές παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους και τη γελοιογραφία/ σκίτσο τους σε ένα ιστολόγιο ή μία ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί για τη δραστηριότητα αυτή.