Εισαγωγή στην παραγωγή και τη σύνθεση

  • Τελευταία Ενημέρωση: 01 Μαρτίου 2017
  • Τάξη: Α΄ Γυμνασίου
  • Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Μέγεθος Αρχείου: 983.00 KB
  • Κατέβηκε φορές: 1002
  • Συγγραφέας: Δέσποινα Αλεξίου

Ο εκπαιδευτικός, χρησιμοποιώντας αρχικά το σχολικό εγχειρίδιο, εισάγει τους μαθητές στη θεωρία της παραγωγής και της σύνθεσης. Κατόπιν, τα παιδιά αναζητούν μέσω του Αρχείου Γεωργακά τα παραγωγικά επιθήματα και τις πρωτότυπες λέξεις κάποιων επιλεγμένων παράγωγων λέξεων και τα κατατάσσουν στις κύριες ομάδες των παράγωγων ουσιαστικών. Έπειτα, εξασκούνται στη σύνθεση μέσω της αναζήτησης του β΄ συνθετικού, ενώ παράλληλα διερευνούν και τα μέρη του λόγου που μπορούν να αποτελέσουν συστατικά των σύνθετων λέξεων και τη σημασία που μπορεί να πάρει το β΄ συνθετικό στην κάθε περίπτωση. Τέλος, μέσω της έρευνας στα δελτία των λημμάτων καλούνται να εξαγάγουν συμπεράσματα για τη σημασία και τη διαφορετική σύνταξη επιλεγμένων ρημάτων, όταν εμφανίζονται σύνθετα με πρόθεση, και να τα επαληθεύσουν μέσω του ηλεκτρονικού Λεξικού της Κοινής Νεοελληνικής της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα.