Οι λόγιες εκφράσεις στην καθημερινότητά μας

  • Τελευταία Ενημέρωση: 04 Δεκεμβρίου 2015
  • Τάξη: Α΄ Γυμνασίου
  • Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Μέγεθος Αρχείου: 882.29 KB
  • Κατέβηκε φορές: 719
  • Συγγραφέας: Δέσποινα Αλεξίου

Αφού έρθουν σε επαφή με τις αρχαίες και αρχαιοπρεπείς λόγιες εκφράσεις που περιλαμβάνονται στην 1η ενότητα του βιβλίου τους, οι μαθητές καλούνται να διερευνήσουν τη σημασία πρόσθετων αντίστοιχων εκφράσεων μέσω της αναζήτησης λημμάτων και δελτίων στο Αρχείο Γεωργακά. Τα παιδιά καταλήγουν στα συμπεράσματά τους μέσω της διερεύνησης των συμφραζομένων στα παραθέματα των δελτίων, ενώ παρατηρούν και το γενικότερο γλωσσικό περιβάλλον των μικροκειμένων που φιλοξενούν τέτοιου είδους εκφράσεις. Στο τέλος, εμπεδώνουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους χρησιμοποιώντας σε προτάσεις ή σε σύντομους διαλόγους τις εκφράσεις που διερεύνησαν.