Τίτλος:
Μνήμη Σταμάτη Καρατζά : ερευνητικά προβλήματα νεοελληνικής φιλολογίας και γλωσσολογίας : πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης, Θεσσαλονίκη 5-7 Μαΐου 1988.
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1990 (τυπ. Foto Offset Παπαγεωργίου)
Φυσική περιγραφή:
435 σ. ; 24 εκ.
Θέματα:

Περιεχόμενα