Οδηγίες

Απλή αναζήτηση

 •  Όλα τα πεδία (γενική αναζήτηση σε όλα τα πεδία με δυνατότητα ταυτόχρονης αναζήτησης με περισσότερες από μια λέξεις). Στην αναζήτηση αυτή ανακτώνται πληροφορίες από τα παρακάτω πεδία:
  • Τίτλος
  • Συγγραφέας
  • Θέμα
  • ISBN
  • Εκδοτικός οίκος
  • Τόπος έκδοσης
  • Σημειώσεις
  • Περιεχόμενα
 • Συγγραφέας
  Η αναζήτηση μπορεί να γίνει, ανεξάρτητα από τη σειρά ονόματος-επωνύμου ενός συγγραφέα.
 • Τίτλος
  Αναζήτηση με δυνατότητα ταυτόχρονης αναζήτησης με περισσότερες απο μία λέξεις.
 • Θέμα
  Αναζήτηση με δυνατότητα ταυτόχρονης αναζήτησης με περισσότερες απο μία λέξεις, ανεξάρτητα με τη σειρά που αυτές έχουν καταχωρηθεί στο πεδίο "Θέμα".

Σύνθετη αναζήτηση (ταυτόχρονη αναζήτηση όρων σε πολλαπλά ευρετήρια)

 • Όλα τα πεδία
  Δυνατότητα αναζήτησης και με περισσότερες από μία λέξεις.
 • Συγγραφέας
  Η αναζήτηση μπορεί να γίνει, ανεξάρτητα από τη σειρά ονόματος-επωνύμου ενός συγγραφέα.
 • Τίτλος
  Δυνατότητα αναζήτησης και με περισσότερες από μία λέξεις.
 • Θέμα
  Δυνατότητα αναζήτησης και με περισσότερες από μία λέξεις.

Αλφαβητικό ευρετήριο

 • Συγγραφέας
  Μπορεί να γίνει, προτάσσοντας το επίθετο ενός συγγραφέα ή μπορεί να γίνει και παραλείποντας το κόμμα (,) που υπάρχει μετά το επίθετο του συγγραφέα.
 • Τίτλος βιβλίου
  Αναζήτηση με τον ακριβή τίτλο. Μπορεί να γίνει παράληψη των αρχικών άρθρων όταν αυτά βρίσκονται στην ονομαστική πτώση, καθώς και των εισαγωγικών ή/και των συμβόλων "" «» ' ' . , - ; ? & : --
 • Τίτλος άρθρου
  Αναζήτηση με τον ακριβή τίτλο. Μπορεί να γίνει παράληψη των αρχικών άρθρων στην ονομαστική πτώση, καθώς και των εισαγωγικών ή/και των συμβόλων "" «» ' ' . , - ; ? & : --
 • Θέμα
  Η μορφή των θεματικών όρων ορίζεται από τις Library of Congress Subject Headings.