Θέμα :Θεοφανώ, Αυτοκράτειρα, σύζυγος του Νικηφόρου ΙΙ, Αυτοκράτορα του Βυζαντίου, περίπου 941-περίπου 976--Στη λογοτεχνία

Βρέθηκαν 3 αποτελέσματα