Εισαγωγή

Στην αναλυτική βιβλιογραφία των Συμμείκτων Νεοελληνικής Φιλολογίας καταγράφονται τα εκδοτικά στοιχεία και τα περιεχόμενα των σύμμεικτων τόμων της νεοελληνικής φιλολογίας που δημοσιεύτηκαν από το 1872 και μετά. Ως σύμμεικτοι τόμοι θεωρήθηκαν τα πρακτικά συνεδρίων, οι αφιερωματικοί τόμοι και όλες οι εκδόσεις τα περιεχόμενα των οποίων αποτελούνται από άρθρα/μελέτες διαφόρων συγγραφέων και όχι ενός μεμονωμένου ατόμου. Πρέπει να σημειωθεί πως η περίοδος πριν από το 1964, έχει καλυφθεί στο πλαίσιο της γενικής βιβλιογραφίας ελληνικών συμμείκτων από τον Πάνο Μουλλά, και πως επίσης υπάρχει ήδη δημοσιευμένη η αντίστοιχη βιβλιογραφία των γενικών κυπριακών συμμείκτων από το 1905 έως το 2000.

Για να δημιουργηθεί μια κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη βάση δεδομένων των Νεοελληνικών Φιλολογικών Συμμείκτων, κρίθηκε αναγκαίο να συμπεριληφθούν και οι εκδόσεις που αναφέρονται στις παραπάνω έντυπες βιβλιογραφίες, μαζί με ό,τι συμπληρώματα έχουν εντωμεταξύ εντοπισθεί. Επιπλέον, εκτός από τους τόμους που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα και στην Κύπρο, έχουν καταγραφεί και σύμμεικτοι τόμοι που εκδόθηκαν σε άλλες χώρες, αλλά χωρίς να έχει γίνει εξαντλητική και συστηματική έρευνά τους.

Αν και η βιβλιογραφία αυτή δεν αποδελτιώνει τους σύμμεικτους τόμους που αφορούν αποκλειστικά μελέτες για την ελληνική γλώσσα, συμπεριελήφθησαν κάποιοι τέτοιοι τόμοι οι οποίοι δεν περιορίζονται αποκλειστικά στη διδασκαλία της γλώσσας, αλλά επεκτείνονται και σε μελέτες για τη χρήση των κειμένων νεοελλήνων λογοτεχνών στην εκπαίδευση. Επίσης, αν και καταγράφονται τόμοι οι οποίοι αφορούν τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων, δεν καταγράφτηκαν τα «σχολικά βοηθήματα» για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η βιβλιογραφική αυτή βάση, ανανεώνεται διαρκώς με τις τρέχουσες εκδόσεις. Καθώς όμως οι ψηφιακές δημοσιεύσεις διαρκώς αυξάνονται - και πολύ συχνά αντικαθιστούν τις έντυπες - η καταγραφή αυτή συμπεριλαμβάνει και υλικό που δημοσιεύτηκε σε οπτικούς δίσκους/CD και παρέχει την ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) βιβλίων ή άρθρων που το κείμενό τους είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή στο Διαδίκτυο. Η επέκτασή της σε σύμμεικτες εκδόσεις που παρέχονται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο κρίθηκε απαραίτητη.

Για οποιαδήποτε προσθήκη, συμπλήρωση, παράλειψη ή παρατήρηση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.