Θέμα :Γεμιστός, Γεώργιος (Πλήθων), ο. 1335-1450 ή 1452. Protrepticon et pronosticonadLeonem X pontificem maximum

Βρέθηκαν 1 αποτελέσματα