Θέμα :Κασσιανή, γ. π. 810. Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή

Βρέθηκαν 1 αποτελέσματα