Θέμα :Μητροφάνης, Μοναχός. Οπτασία ωφέλιμος Δημητρίου ορθοδόξου του εν τη χώρα Ισβόρω των σιδηροκαυσίων, ήτοι Μαντεμοχωρίων

Βρέθηκαν 1 αποτελέσματα