Θέμα :Ένα ανθολογίο ποίησης, πεζών, δοκιμιών, μεταφράσεων, με τις εισηγήσεις τιμητικής εκδήλωσης για τον Σωκράτη Λ. Σκαρτσή στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Βρέθηκαν 2 αποτελέσματα