Θέμα :Δαπόντες, Καισάριος Κωνσταντίνος, 1714-1784. Διήγησις φρικτή και πάνυ ωφέλιμος πραγμάτων οπού έδειξεν ο πανάγαθος Θεός διά ωφέλειαν των ανθρώπων, και μάλιστα διά τας αμαρτίας των κατοικούντων εν τη νήσω Σαντορίνη

Βρέθηκαν 1 αποτελέσματα