Θέμα :Κωμωδία, ήτοι έργα και καμώματα του μιαρού ψευδασκητού Αυξεντίου του εν Κατιρλίω και των ασεβεστάτων και αθέων εκείνου μαθητών, οπαδών και διδασκάλων ή Αυξεντιανός μετανοημένος

Βρέθηκαν 1 αποτελέσματα