Θέμα :Συμπόσιο «Οι Κύπριοι λογοτέχνες της Αιγύπτου» (1991 : Λευκωσία, Κύπρος)

Βρέθηκαν 2 αποτελέσματα