Θέμα :Ψελλός, Μιχαήλ, 1018-1078. Αποκρίσεις συνοπτικαί και εξηγήσεις προς ερωτήσεις διαφόρους και απορίας γραφείσαι προς τον βασιλέα κυρόν Μιχαήλ τον Δούκαν

Βρέθηκαν 1 αποτελέσματα