Θέμα :Φαλιέρος, Μαρίνος, π. 1395-1474. Θρήνος εις τα πάθη και την σταύρωσιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Χριστού

Βρέθηκαν 3 αποτελέσματα