Θέμα :Χώρος Μνήμης για την Αντιδικτατορική Αντίσταση στη Θεσσαλονίκη 1967-1974 (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα)

Βρέθηκαν 2 αποτελέσματα