Τίτλος:
Convegno internazionale Greciae Italia 1821-2021 : due secoli di storie condivise, Atene, 31 maggio - 3 giugno 2023 : atti del Convegno II. Sessione di letteratura - Sessione di diritto costituzionale = Διεθνές Συνέδριο Ελλάδα και Ιταλία 1821-2021 : δύο αιώνες κοινής ιστορίας, Αθήνα, 31 Μαΐου - 3 Ιουνίου 2023 : πρακτικά Συνεδρίου. II. Θεματική ενότητα λογοτεχνίας – Θεματική ενότητα συνταγματικού δικαίου / [revision Elisa Bruni, Vittoria Minniti]
Εναλλακτικός Τίτλος:
Ελλάδα και Ιταλία, 1821-2021 : δύο αιώνες κοινής ιστορίας : Διεθνές Συνέδριο : II. Θεματική ενότητα λογοτεχνίας - Θεματική ενότητα συνταγματικού δικαίου
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
[Atene] : ETPbooks, 2023 (grafica, impaginazione Enzo Terzi)
Φυσική περιγραφή:
652 p. ;23 cm
ISBN:
9786185752118
Σημειώσεις:
(Series : Sermonalia ; 5)
Θέματα:

Περιεχόμενα