Τίτλος:
Το είδος της ελεγείας από την αρχαιότητα ως σήμερα : πρακτικά επιστημονικής συνάντησης : «νεκρόκηποι, νεκρόκηποι, νεκρόκηποι» : Ιωάννινα 1 Απριλίου 2023 / επιμέλεια Δέσποινα Παπαστάθη
Εναλλακτικός Τίτλος:
Nekrokepoi, nekrokepoi, nekrokepoi : the genre of elegy from antiquity to nowdays : proceedings Ioannina, 1st of April 2023.
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Ιωάννινα : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας, 2023 (τυπ. Τυπογραφείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)
Φυσική περιγραφή:
192 σ. ; 24 εκ.
ISBN:
9789602332856
Σημειώσεις:
[Τυπώθηκε σε 200 αντίτυπα].
Θέματα:

Περιεχόμενα