Τίτλος:
Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Λογοτεχνία και διαπολιτισμικές διαδρομές = International Conference Proceedings Literature and cross‐cultural routes, Κομοτηνή 2015 / [επιμέλεια Μαρία Δημάση]
Εναλλακτικός Τίτλος:
International Conference Proceedings Literature and cross‐cultural routes
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Κομοτηνή : Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Εκδόσεις Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ., 2015
Φυσική περιγραφή:
σ.
Σύνδεσμος:

Περιεχόμενα