Τίτλος:
Kalvos e Solomοs : studi e ricerche / a cura di Christos Bintoudis
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Roma : Bulzoni, 2017 (print. Tipolitografia CSR)
Φυσική περιγραφή:
286 p. ; 21 cm.
ISBN:
9788868970833
Σημειώσεις:
Series : (Sagi di Greco modern. Filologia, Letteratura, Traduzione ; 6) --  [Atti dei seminari tenuti a Roma nel 2012-2014] -- [Questo volume esce con il ontributo el Ministero dell’Istruzione e la Cultura di Cipro].
Θέματα:

Περιεχόμενα