Τίτλος:
«Προς μάθησιν εντελεστέραν» : ο Χριστόφορος Φιλητάς (1787-1867) και η συγκρότηση της νεοελληνικής φιλολογίας τον 18ο και 19ο αιώνα : πρακτικά του Συνεδρίου «Λογιοσύνη και συγκρότηση της ιστορίας της νεοελληνικής γραμματείας,18ος-19ος αι.», Αθήνα 13-14 Δεκεμβρίου 2019 / επιμέλεια Αλέξανδρος Κατσιγιάννης, Δημήτρης Πολυχρονάκης, Κωνσταντίνος Χρυσόγελος
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Αθήνα : Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2022
Φυσική περιγραφή:
442 σ. ; 29 εκ.
ISBN:
9789605602192
Σημειώσεις:
[Σειρά : Πηγές ; 5] -- Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και τη Βιβλιοθήκη της Βουλής. Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Στο γραφείο ενός κοσμοπολίτη λόγιου του 19ου αιώνα: η έκδοση των χειρογράφων τετραδίων του Χριστόφορου Φιλητά και η πρώτη φάση ιστοριογράφησης της νεοελληνικής γραμματείας/παιδείας». Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (επιστημονικοί υπεύθυνοι: Στέφανος Κακλαμάνης-Δημήτρης Πολυχρονάκης. Ερευνητική ομάδα: Αλέξανδρος Κατσιγιάννης, Κωνσταντίνος Χρυσόγελος, Στέλλα Κουρμπανά).
Σύνδεσμος:
Θέματα:

Περιεχόμενα