Τίτλος:
Η πένα και το ξίφος : η πολεμική στη νεοελληνική λογοτεχνία, φιλολογία και κριτική από τους πρώιμους νεότερους χρόνους έως σήμερα : πρακτικά ΙΣΤ’ Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης, 16-18 Οκτωβρίου 2020 / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Νεοελληνικών και Συγκριτολογικών Σπουδών ; [επιμέλεια Γεωργία Δράκου]
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών, 2022
Φυσική περιγραφή:
751 σ.
ISBN:
9786188251885
Θέματα:

Περιεχόμενα