Τίτλος:
Έρανος εις Αδαμάντιον Κοραήν
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Αθήνα : Επιτροπή Ανεγέρσεως Ανδριάντος Αδαμαντίου Κοραή εν Χίω, 1965 (τυπ. Φρίξου Α. Μπουκούρη)
Φυσική περιγραφή:
viii, 368 σ. ; 22 εκ.
Σημειώσεις:
[Σταδιακή έκδοση του τόμου «Έρανος εις Αδαμάντιον Κοραήν» με  μελέτες που κυκλοφόρησαν σε ανάτυπα από το 1952 ώς το 1965 με έξοδα της Επιτροπής Ανεγέρσεως Ανδριάντος Κοραή εν Χίω. Οι σσ. 1-192 του παρόντος τόμου, κυκλοφόρησαν σε τεύχος το 1956]. Ο πρώτος τόμος κυκλοφόρησε με τον τίτλο «Εκλογή επιστολών Αδαμαντίου Κοραή». Το 1960 κυκλοφόρησε ο τόμος με τίτλο «Αδαμαντίου Κοραή τρεις διάλογοι». Εισαγωγή και επιμέλεια Κ. Θ. Δημαρά].
Θέματα:

Περιεχόμενα