Τίτλος:
Κριτικά σημειώματα εις το συγγραφικόν έργον του Γεωργίου Αθ. Τουρλίδη, δ.φ. Λέκτωρος του Πανεπιστημίου Αθηνών : σειρά τριακοστή τετάρτη
Δημοσίευση:
Αθήναι : [χ. ό.], 1998
Φυσική περιγραφή:
15 σ. ; 25 εκ.
Θέματα:

Περιεχόμενα