Τίτλος:
Κριτικά σημειώματα εις το συγγραφικόν έργον του Γεωργίου Αθ. Τουρλίδη, δ.φ. λέκτωρος του Πανεπιστημίου Αθηνών : σειρά τριακοστή πρώτη / [επιμέλεια δοκιμίων Σωτηρία Ευ. Θεοχάρη]
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Αθήναι : [χ. ό.], 1997
Φυσική περιγραφή:
16 σ., 25 εκ.
Θέματα:

Περιεχόμενα