Τίτλος:
Actes du VIIe Congres international des neohellenistes des universites francophones, Paris 19-20 mai, 1983 : [L’ hellenisme hors frontieres]
Εναλλακτικός Τίτλος:
L’ hellenisme hors frontieres
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Paris : INALCO, 1984
Φυσική περιγραφή:
293 p. ; 21 cm.
ISBN:
2858310041
Σημειώσεις:
Series : (Colloque Langues’O) -- Centre d’etudes Balkaniques.
Θέματα:

Περιεχόμενα