Τίτλος:
XIVe colloque international des néo-hellénistes des universites francophones : actes = ΙΔ’ Διεθνές Συνέδριο των Γαλλόφωνων Νεοελλληνιστών : πρακτικά.
Εναλλακτικός Τίτλος:
Voyage dans l’espace grec et voyageurs europeens en Grece du XVe au XXe siecle
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Rennes : Universite de de Haute Bretagne, 1998
Φυσική περιγραφή:
246 p. ; 24 cm.
Θέματα:

Περιεχόμενα