Τίτλος:
Πρακτικά διεθνούς επιστημονικής ημερίδας «Η πρόσληψη της κλασικής λογοτεχνίας στη σύγχρονη στιχουργική», Αθήνα 14 Σεπτεμβρίου 2018, Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Φιλολογίας ΕΚΠΑ ; Prolepsis Association / επιμέλεια Χρήστος Διαμάντης, Νίκος Ι. Καγκελάρης, Μαρία Ιωάννα Κουτσιουμάρη, Αγγελίνα Μιχάλη
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Αθήνα : ΕΚΠΑ, 2020
Φυσική περιγραφή:
248 σ.
ISBN:
9786188513105
Σύνδεσμος:
Θέματα:

Περιεχόμενα