Τίτλος:
Η κριτική για τα πεζογραφήματα του Ντίνου Χριστιανόπουλου, 1964-2005 : επιλογή / [επιμέλεια Ντίνος Χριστιανόπουλος]
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Θεσσαλονίκη : Infoprint, 2005 (τυπ. Θανάσης Αλτιτζής)
Φυσική περιγραφή:
158 σ. ; 17 εκ.
ISBN:
9780006300571
Σημειώσεις:
Τυπώθηκε σε 500 αντίτυπα.
Θέματα:

Περιεχόμενα