Τίτλος:
Κριτικά σημειώματα εις το συγγραφικόν έργον του Γεωργίου Αθ. Τουρλίδη : σειρά δέκατη έκτη
Δημοσίευση:
Αθήναι : [χ. ό.], 1987
Φυσική περιγραφή:
16 σ. ; 21 εκ.
Θέματα:

Περιεχόμενα