Τίτλος:
Κριτικά σημειώματα και αυτοτελείς μελέται εις το συγγραφικόν έργον του Γεωργίου Αθ. Τουρλίδη : σειρά εικοστή πρώτη / [επιμέλεια δοκιμίων Γιολάντα Π. Τομαρά]
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Αθήναι : [χ. ό.], 1991
Φυσική περιγραφή:
16 σ. ; 22 εκ.
Θέματα:

Περιεχόμενα