Τίτλος:
Ο Γεώργιος Δροσίνης και η Ακαδημία Αθηνών
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Κηφισιά : Σύλλογος «Οι Φίλοι του Μουσείου Δροσίνη», 2018 (τυπ. Ιδέα & Τύπος, Φίλιππος Λένης)
Φυσική περιγραφή:
89 σ. ; 21 εκ.
ISBN:
9786185165055
Σημειώσεις:
[Πρακτικά της εκδήλωσης, 15 Ιουνίου 2018 στην Ακαδημία Αθηνών προς τιμήν του ακαδημαϊκού Γεωργίου Δροσίνη].
Σειρά:
Σειρά αυτοτελών εκδόσεων Φίλοι του Μουσείου Γ. Δροσίνη ; 38
Θέματα:

Περιεχόμενα