Τίτλος:
Le corps dans la langue, la litterature, l’ histoire, les arts et arts du spectacle : XVIIIe Colloque International des Neo hellenistes des Universites francophones, 15-17 Mai 2003 / extes reunis et mis en forme par Anna Olvia Jacovides Andrieu
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Paris : Societe Culturelle Neo-hellenique, 2005 (impr. Bag’elite)
Φυσική περιγραφή:
635 p. ; 25 cm.
Σημειώσεις:
Universite de Paris X Nanterre, U.F.R.L.L.PHI, Departement de Grec – From title page.
Θέματα:

Περιεχόμενα