Τίτλος:
Κριτικά σημειώματα εις το ποιητικόν και φιλολογικόν έργον του Γεωργίου Αθ. Τουρλίδη : σειρά πέμπτη
Δημοσίευση:
Εν Αθήναις : [χ. ό.], 1974
Φυσική περιγραφή:
16 σ. ; 18 εκ.
Θέματα:

Περιεχόμενα