Τίτλος:
Κριτικά σημειώματα εις το συγγραφικόν έργον του Γ. Αθ. Τουρλίδη : σειρά εικοστή έκτη / [επιμέλεια δοκιμίων Σωτηρία Ευ. Θεοχάρη]
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Αθήναι : [χ. ό.] : 1993
Φυσική περιγραφή:
16 σ. ; 24 εκ.
Θέματα:

Περιεχόμενα